Sub-categories
Arhiva

Page:  1  2  3  4  ()
Courses 
[An1 Sem1] Contabilitate generală
[An1 Sem1] Drept administrativ. Parte generală
[An1 Sem1] Introducere în drept civil
[An1 Sem1] Istoria administraţiei publice
[An1 Sem1] Limbi moderne aplicate în ştiinţe administrative - Engleză
[An1 Sem1] Limbi moderne aplicate în ştiinţe administrative - Franceză
[An1 Sem1] Management general
[An1 Sem1] Teoria generală a statului şi a dreptului
[An1 Sem2] Corespondenţă şi tehnici de secretariat
[An1 Sem2] Drept administrativ. Parte specială
[An1 Sem2] Drept civil. Drepturi reale
[An1 Sem2] Drept constituţional şi instituţii politice
[An1 Sem2] Economie generală
[An1 Sem2] Finanţe publice şi buget
[An1 Sem2] Limbi moderne aplicate în ştiinţe administrative - Engleză
[An1 Sem2] Limbi moderne aplicate în ştiinţe administrative - Franceză
[An1 Sem2] Management public
[An2 Sem1] Contencios administrativ
[An2 Sem1] Drept civil. Obligaţii. Contracte şi succesiuni
[An2 Sem1] Drept penal