Sub-categories
Arhiva

Page: ()   1  2  3  4  ()
Courses 
[An3 Sem1] Actele de stare civilă
[An3 Sem1] Deontologia funcţionarului public
[An3 Sem1] Descentralizarea administraţiei publice locale
[An3 Sem1] Drept în administrarea afacerilor
[An3 Sem1] Drept procesual penal
[An3 Sem1] Dreptul muncii
[An3 Sem1] Dreptul transporturilor şi asigurărilor
[An3 Sem1] Elemente de drept internaţional
[An3 Sem1] Marketing public
[An3 Sem1] Mecanisme şi operaţiuni de trezorerie în administraţia publică
[An3 Sem1] Proiecte cu finanţare europeană în administraţia publică
[An3 Sem2] Arhivistică şi documentaristică
[An3 Sem2] Contabilitatea instituţiilor publice
[An3 Sem2] Demografie şi metode de investigare socială
[An3 Sem2] Drept comunitar european
[An3 Sem2] Drept fiscal
[An3 Sem2] Dreptul securităţii sociale
[An3 Sem2] Etică profesională şi transparenţă în administraţia publică
[An3 Sem2] Logistică formală
[An3 Sem2] Management strategic