Sub-categories
Arhiva

Page:  1  2  3  4  ()
Courses 
[An1 Sem1] Bazele contabilităţii
[An1 Sem1] Bazele informaticii
[An1 Sem1] Economie 1
[An1 Sem1] Finanţe publice
[An1 Sem1] Limbi moderne aplicate în ştiinţele administrative - Engleză
[An1 Sem1] Limbi moderne aplicate în ştiinţele administrative - Franceză
[An1 Sem1] Management general
[An1 Sem1] Stenografie
[An1 Sem2] Birotică
[An1 Sem2] Corespondenţă şi tehnici de seceratariat
[An1 Sem2] Drept civil
[An1 Sem2] Economie 2
[An1 Sem2] Limbi moderne aplicate în ştiinţele administrative - Engleză
[An1 Sem2] Limbi moderne aplicate în ştiinţele administrative - Franceză
[An1 Sem2] Management public
[An1 Sem2] Teoria generală a statului şi dreptului
[An2 Sem1] Contabilitate financiară
[An2 Sem1] Drept constituţional şi instituţii politice
[An2 Sem1] Elemente de sociologie şi logică
[An2 Sem1] Evaluarea organizaţiilor