Page: ()   1  2  3  4  ()
Courses 
[An2 Sem1] Istoria literaturii române: Mari clasici (II)
[An2 Sem1] Istoria presei literare româneşti. Secolul al XIX-lea. - Curs opţional română
[An2 Sem1] Limba franceză contemporană
[An2 Sem1] Istoria literaturii şi civilizaţiei franceze
[An2 Sem1] Limba română contemporană: Morfologia
[An2 Sem1] Literatură comparată
[An2 Sem1] Poetică - Curs opţional franceză
[An2 Sem1] Tehnici de exprimare orală - Curs opţional franceză
[An2 Sem2] Curs opţional română (Analiza textului literar)
[An2 Sem2] Istoria literaturii şi civilizaţiei franceze
[An2 Sem2] Curs opţional română (publicistica eminesciană)
[An2 Sem2] Discursul repetat în textul jurnalistic actual - Curs opţional română
[An2 Sem2] Introducere în pragmatică - Curs opţional franceză
[An2 Sem2] Istoria literaturii române: Proza interbelică
[An2 Sem2] Limba franceză contemporană
[An2 Sem2] Limba română contemporană: Sintaxa
[An2 Sem2] Limba şi civilizaţia latină
[An2 Sem2] Liricul şi expresia lui lirică - Curs opţional română
[An2 Sem2] Curs opţional română (Normă şi abatere în limba română actuală)
[An2 Sem2] Curs opţional franceză (Interpretare de text 2)