Sub-categories
Arhiva

Page: ()   1  2  3  4
Courses 
[An3 Sem1] Tabuul lingvistic şi alofismele - Curs opţional română
[An3 Sem2] Curs opţional germană - Probleme de sintaxe a limbii germane
[An3 Sem2] Curs opţional română (Sintaxa limbii române. Aplicaţii)
[An3 Sem2] Analiza textului literar - Curs opţional română
[An3 Sem2] Avangarda românească - Curs opţional română
[An3 Sem2] Dinamica ideilor în epoca romantică - Curs opţional germană
[An3 Sem2] Germanistică - Curs opţional germană
[An3 Sem2] Curs opţional germană (Introducere în naratologie)
[An3 Sem2] Istoria limbii române literare
[An3 Sem2] Istoria literaturii germane şi civilizaţiei germane
[An3 Sem2] Istoria literaturii române
[An3 Sem2] Limba germană contemporană
[An3 Sem2] Limba română contemporană: Stilistică
[An3 Sem2] Curs opţional română (Forme ale comicului)
[An3 Sem2] Curs opţional română (Literatura actuală)
[An3 Sem2] Curs opţional germană (Redactare)