Courses 
[An1 Sem1] Contabilitate aprofundată
[An1 Sem1] Doctrină şi dentologie în profesia contabilă
[An1 Sem1] Fiscalitate
[An1 Sem1] Management comparat
[An1 Sem2] Auditul şi controlul sistemelor informaţionale
[An1 Sem2] Dreptul afacerilor
[An1 Sem2] Informatica pentru profesionistul contabil
[An1 Sem2] Instrumente de control şi măsurare a performanţei
[An2 Sem1] Analiza şi diagnosticul firmei
[An2 Sem1] Auditul financiar, verificarea şi certificarea bilantului
[An2 Sem1] Contabilitate managerială aprofundată
[An2 Sem1] Decizii de investiţii şi finanţare a afacerilor
[An2 Sem2] Afaceri internaţionale
[An2 Sem2] Contabilitatea creativă
[An2 Sem2] Controlul financiar şi expertize contabile judiciare
[An2 Sem2] Evaluarea organizaţiilor
[An2 Sem2] Metodologia cercetării în contabilitate