Courses 
[An2 Sem2] Geografie istorică şi politică
[An3 Sem1] Topoclimatologie
[An3 Sem1] Analiza spaţială a componentelor de mediu - dezactivat
[An2 Sem2] Analiza resurselor de apa - inactiv
[An2 Sem2] Didactica specialităţii
[An2 Sem1] Regiuni turistice ale lumii
[An2 Sem2] Limba modernă - engleză
[An2 Sem2] Limba modernă - franceză
[An2 Sem1] Pedagogie II
[An1 Sem2] Pedagogie I
[An1 Sem1] Psihologia educaţiei
[An1 Sem1] Geografia resurselor naturale - dezactivat