Courses 
[An3 Sem2] Balneoclimatologie
[An3 Sem2] Management şi marketing turistic
[An3 Sem2] Evaluarea resurselor turistice
[An3 Sem2] Geografie rurală şi turism rural
[An2 Sem1] Sisteme teritoriale cu aplicaţii în turism
[An2 Sem2] Limba modernă - engleză
[An2 Sem2] Limba modernă - franceză
[An2 Sem1] Regiunile turistice ale lumii
[An2 Sem2] Organizarea şi conducerea întreprinderilor turistice
[An3 Sem1] Geomorfologie aplicată - dezactivat
[An3 Sem2] Topoclimatologie - dezactivat
[An1 Sem1] Geografia resurselor naturale - dezactivat