Page: ()   1  2  3  4  ()
Courses 
[An1 Sem2] Limba modernă - franceză
[An1 Sem2] Pedagogie I
[An2 Sem1] Biogeografie
[An2 Sem1] Geografia solurilor
[An2 Sem1] Geologia României
[An2 Sem1] Metode şi tehnici de analiză a datelor geografice
[An2 Sem1] Limba modernă - engleză
[An2 Sem1] Limba modernă - franceză
[An2 Sem1] Pedagogie II
[An2 Sem1] Regiuni turistice ale lumii
[An2 Sem2] Practică de specialitate
[An2 Sem2] Geografie urbană şi rurală
[An2 Sem2] Didactica specialităţii
[An2 Sem2] Ecologie
[An2 Sem2] Organizarea spaţiului geografic
[An2 Sem2] Geografia fizică a României
[An2 Sem2] Geografie istorică şi politică
[An2 Sem2] Limba modernă - engleză
[An2 Sem2] Limba modernă - franceză
[An2 Sem2] Analiza resurselor de apa