Page: ()   1  2  3  4  ()
Courses 
[An1 Sem2] Limba modernă - engleză
[An1 Sem2] Limba modernă - franceză
[An1 Sem2] Marketing turistic
[An1 Sem2] Organizarea spaţiului geografic
[An1 Sem2] Pedagogie I
[An2 Sem1] Regiunile turistice ale lumii
[An2 Sem1] Biogeografie
[An2 Sem1] Ecologie
[An2 Sem1] Geografia solurilor
[An2 Sem1] Geografie politică
[An2 Sem1] Geologia României
[An2 Sem1] Istoria gândirii geografice
[An2 Sem1] Limba modernă - engleză
[An2 Sem1] Limba modernă - franceză
[An2 Sem1] Organizarea spaţiului turistic
[An2 Sem1] Sisteme teritoriale cu aplicaţii în turism
[An2 Sem1] Statistică în turism
[An2 Sem1] Tehnici de ghid
[An2 Sem1] Toponimie geografică
[An2 Sem2] Organizarea şi conducerea activităţilor pentru turism