Sub-categories
Arhiva

Page: ()   1  2  3  ()
Courses 
[An2 Sem1] Geologia României
[An2 Sem2] Patrimoniul turistic al României
[An2 Sem2] Geografie urbană şi rurală
[An2 Sem2] Geografia fizică a României
[An2 Sem2] GIS şi teledetecţie
[An2 Sem2] Economia turismului şi organizarea întreprinderilor turistice
[An2 Sem2] Practică de specialitate
[An2 Sem1] Limba modernă - engleză
[An2 Sem1] Limba modernă - franceză
[An2 Sem1] Planificare în turism
[An2 Sem1] Organizarea spaţiului turistic
[An2 Sem2] Tehnici de comunicare
[An3 Sem1] Geografie socială
[An3 Sem1] Geografia continentelor
[An3 Sem1] Geografia mediului
[An3 Sem1] Politici şi strategii de dezvoltare turistică
[An3 Sem1] Montanologie şi turism montan
[An3 Sem1] Geografie aplicată
[An3 Sem2] Geografia umană a României
[An3 Sem2] Turism internaţional