Page: ()   1  2  3  ()
Courses 
[An2 Sem1] Geografia solurilor
[An2 Sem1] Geografie politică
[An2 Sem1] Geologia României
[An2 Sem1] Limba modernă - engleză
[An2 Sem1] Limba modernă - franceză
[An2 Sem1] Organizarea spaţiului turistic
[An2 Sem1] Sisteme teritoriale cu aplicaţii în turism
[An2 Sem2] Organizarea şi conducerea întreprinderilor turistice
[An2 Sem2] Practică de specialitate
[An2 Sem2] Tehnici de comunicare
[An2 Sem2] Economia şi managementul turismului
[An2 Sem2] Geografia fizică a României
[An2 Sem2] Geografie urbană şi rurală
[An2 Sem2] Limba modernă - engleză
[An2 Sem2] Limba modernă - franceză
[An2 Sem2] GIS şi teledetecţie
[An3 Sem1] Continente extraeuropene
[An3 Sem1] Dezvoltare durabilă în turism
[An3 Sem1] Montanologie şi turism montan
[An3 Sem1] Geografia regională a lumii