Page: ()   1  2  3  4  ()
Courses 
[An2 Sem2] Practică de specialitate
[An2 Sem2] Contabilitate în turism
[An2 Sem2] Economia şi managementul turismului
[An2 Sem2] Geografia fizică a României
[An2 Sem2] Geografie urbană şi rurală
[An2 Sem2] Limba modernă - engleză
[An2 Sem2] Limba modernă - franceză
[An2 Sem2] GIS şi teledetecţie
[An3 Sem1] Continente extraeuropene
[An3 Sem1] Dezvoltare durabilă în turism
[An3 Sem1] Ecoturism în arii montane
[An3 Sem1] Geografia continentelor. Diferenţieri regionale
[An3 Sem1] Geografia Cuaternarului
[An3 Sem2] Geografia mediului
[An3 Sem1] Geografia umană a României
[An3 Sem1] Geomorfologie aplicată
[An3 Sem1] Instruire asistata de calculator
[An3 Sem1] Politici în turism
[An3 Sem1] Potenţial turistic al României
[An3 Sem2] Evaluarea resurselor turistice